Ekonomijas kalkulators


L / 100KM


KM

Ikmēneša benzīna izmaksas
Ekonomija
Ikmēneša gāzes izmaksas

Cenas no Statoil.lv 09.09.2014
Benzīna un gāzes cenu starpība ~ 50%